Awareness through the bodyawareness through the body

Voor kinderen én volwassenen?

De huidige maatschappij is bijzonder veeleisend geworden. Tijd die we voor onszelf hebben wordt vaak opgeslokt door overvolle agenda’s, die de nodige stress opleveren. Alle ´eisen´ waaraan we moeten voldoen, kleuren vaak wat we doen en hoe we het doen.
We worden voortdurend naar buiten getrokken door alle ´uiterlijke´ activiteiten en vergeten daardoor onze eigen innerlijke drijfveren, denkbeelden, gevoelens en verlangens.

ATB is bedoeld voor degene die geïnteresseerd zijn in bewustwording en zelf ontdekking; om beter aanwezig te zijn in het moment, zichzelf te leren kennen en lichaam, geest en emoties beter te hanteren. Het is bedoeld om bij te dragen aan een bewuster en harmonieuzer leven.

Werk je met kinderen?


ATB is niet alleen voor volwassenen! Het is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen (3 tot 18 jaar) op de internationale school in Auroville. De ATB series die aangeboden worden kunnen een inspiratiebron zijn voor mensen die met kinderen (of volwassenen) werken. Het is creatief, leuk en daarnaast beogen we de kinderen handvatten te geven waardoor ze beter in het leven komen te staan. Tijdens de oefeningen komen ze b.v. soms moeilijkheden tegen die overwonnen moeten worden, of er 'moet' samengewerkt worden. Hierdoor leren ze dezelfde moeilijkheden te overwinnen als in het drukke dagelijkse leven. Door meer bewust te worden van zichzelf en hun gedrag kunnen ze nieuwe manieren leren voor het omgaan met moeilijke situaties.