Awareness through the bodyawareness through the body

ATB op Transition School


Het onderwijs op Transition School (3 tot 14 jaar) in Auroville, richt zich op menselijke eenheid,
een integrale ontwikkeling en het bereiken van je volledige potentieel.

' Our deepest aspiration is to prepare our children and ourselves to live
in a higher consciousness, to manifest a truer and higher life on earth. 
Children should be able to grow and develop integrally,
without loosing contact with their soul. '

Awareness Through the Body is een belangrijk les onderdeel bij het verwezenlijken van dit doel. Al bijna 20 jaar
is ATB een integraal onderdeel van het curriculum. Twee keer per week krijgen de leerlingen een uur les in de 'Awareness Hall'.



Aandacht en concentratie

Het is essentieel dat mensen aandacht en concentratie zo vroeg mogelijk in hun leven leren kennen. Langzaamaan kan er
inzicht ontstaan over wat je moet doen om je aandacht te richten. Meesterschap over je aandacht krijg je door oefening en inzicht.

Op Transitionschool wordt het vermogen om je aandacht te richten vanaf de onderbouw (4 jaar) gradueel opgebouwd.
Bewustzijn, aandacht en concentratie zijn áltijd aanwezig tijdens de lessen Awareness through the Body.




  • Individuele concentratieoefening

De leerling brengen al hun aandacht naar de sensaties die tussen beide handen voelbaar zijn. De afstand tussen beide handen kan variëren. Op de achtergrond speelt een ondersteunende muziek.

  • Concentratie in tweetallen

Terwijl er een zachte achtergrondmuziek speelt, brengen de leerlingen hun handen langzaam naar elkaar toe. De aandacht is gericht op de sensaties die tussen de handen onderling voelbaar zijn.

  • Groepsconcentratie

De leerlingen brengen gelijktijdig hun handen omhoog, zonder het contact met elkaar te verliezen. Niemand trekt, niemand duwt (ondersteunende muziek op de achtergrond is mogelijk).



Ademhaling

Er worden oefeningen gedaan waarin je je bewust wordt van je ademhaling. Of waarin je opzettelijk gebruik maakt van de ademhaling. Werkend in tweetallen, kan de aanraking van een hand de persoon ondersteunen in te ademen op de plek waar de aanraking gevoeld wordt. Verdieping en bewustwording van de ademhaling kan hierdoor plaatsvinden.

Van jong af aan wordt er met de ademhaling gespeeld. Er worden bijvoorbeeld 'voetbalveldjes' aangelegd, waarin de kinderen
blazend de doelpunten bij elkaar scoren.





Ontspanning

Oefeningen kunnen de leerlingen gelegenheid geven referentiepunten in hun eigen lichaam te ervaren en ontwikkelen ten aanzien van spanning en ontspanning. Tijdens één oefening wordt er gebruik gemaakt van een krant als metafoor voor de spanning en ontspanning in je lichaam. Aan de hand hiervan worden niet alleen deze begrippen onderzocht, maar ook het effect van deze spanning of ontspanning op het gehele wezen.





Ontwikkeling en verfijning van de zintuiglijke informatieverwerking

In de onderbouw wordt al gestart met het verfijnen van de zintuiglijke waarneming. Het kind krijgt oefeningen aangereikt die ondersteunend zijn voor het plaatsen, ontdekken en onder zoeken van de vijf zintuigen. Bij de kleuters is dat overwegend gericht op het zien en horen. Vanaf groep drie worden hier andere zintuigen aan toegevoegd. Langzamerhand wordt het onderzoek verlengd en verdiept, zodat de kinderen dieper in zichzelf kunnen zinken. De focus richten op het zintuiglijk waarnemen,  geeft een verandering in ons bewustzijn.

De leerlingen krijgen verschillende teilen voor zich, met daarin iedere keer een ander voorwerp (stenen, klei, bladeren, etc.). Zij onderzoeken het voorwerp geblinddoekt. Doordat zij geen gebruik kunnen maken van het 'zien', wordt hun tastgevoel aangesproken en versterkt.

Tijdens het exploreren van het element Aarde, krijgen de leerlingen (geblinddoekt) een stuk klei voor zich geplaatst. Er wordt hen gevraagd te luisteren naar de sensaties die ze ervaren en van daaruit hun handen vrijelijk vorm te laten geven aan dit element. Zónder het denken (zoals we gewend zijn) deze vormgeving te laten bepalen.

 



Borden en stokken

Een structuur die uitnodigt tot introspectie en zelfonderzoek. Het gelijktijdig aanwezig zijn binnen- en buitenwereld, het bewust ervaren van hun onderlinge relatie en het effect hiervan op de verschillende delen van ons 'zijn'.






Stokken

'Stokken' is een activiteit die samenwerking noodzakelijk maakt! In het Chinese circus gebruiken de artiesten deze oefening om hun focus te vergroten en op elkaar afgestemd te raken. In een aangegeven ritme en patroon, worden bamboestokken gelijktijdig gegooid en gevangen.

Hierin worden kwaliteiten geoefend als: concentratie, aanwezig zijn, cöordinatie en snelle reflexen, geduld, capaciteit voor leiderschap, kalmte, groepscohesie, perifere zicht.




Spelen

Het spel is een fantastische manier om hoge energie te ontladen of lage energie op te frissen. Spelen kunnen bijdragen aan het leren beheren van je energie en emoties. Je hebt plezier met elkaar én het biedt gereedschappen om te werken aan persoonlijke kwaliteiten, groepsdynamische processen, waarden educatie en probleemoplossend handelen. In het spel ontmoet je situaties die een persoonlijke reflectie geven op je manier van omgang met die specifieke situaties.





Vorm en ruimte

Vorm-oefeningen geven de gelegenheid de verschillende posities en vormen die je met je eigen lichaam kunt maken te onderzoeken. Iedere vorm brengt een andere ervaring met zich mee en roept een ander gevoel, gedachte of sensatie op. Het brengt je in contact met je innerlijke zelf. Dan kan het lichaam vanuit de spontane beweging een vorm aannemen, zonder dat er sprake is van een bedachte vorm. Deze oefening kan individueel of groepsgewijs uitgevoerd worden.