Awareness through the bodyawareness through the body

Sri Aurobindo

Sri Aurobindo (1872-1950) is 'n groot Indiaas filosoof, dichter, geleerde, mysticus, vrijheidsstrijder en zowel politiek als spiritueel leider. Één van de pioniers en leiders van de Indiase (revolutionaire) onafhankelijkheidsbeweging. Aangezien hij openlijk opriep tot zelfstandigheid van India en een aantal geheime genootschappen oprichtte om deze onafhankelijkheid vorm te geven, werd hij in 1908 gearresteerd onder de beschuldiging dat hij het Brits gezag ondermijnde.

In de gevangenis deed hij intensief innerlijk werk, hetgeen leidde tot een aantal cruciale spirituele ervaringen. Na zijn vrijlating stopte hij zijn politieke bemoeienis om zich volledig te richten op de ontwikkeling van de ‘Integrale Yoga’. Een compilatie van de drie bestaande vormen van yoga (kennis, werk, toewijding). Sri Aurobindo voegde 'n vorm toe: het manifesteren van het Goddelijk principe.

De kern van zijn opvatting is dat wij evoluerende wezens zijn die momenteel de fase van het ‘denken’ bereikt hebben. Er zijn echter hogere niveaus van denken en bewustzijn mogelijk, waarvan wij ons veelal niet bewust zijn. Als hoogste niveau benoemde hij de ‘Supermind’ (de kracht van het Goddelijk Weten).

We leven momenteel in een fase waarin wij als mens een ‘intelligente wil’ hebben. Deze kunnen we inzetten om een bewuste keuze te maken te participeren in het evolutionaire proces.


'We are not only what we know of ourselves but an immense more
which we do not know. Our momentary personality is only a bubble 
on the ocean of our existence'

 

Mirra Alfassa (de Moeder)

mira alfassa awareness through the bodyMirra Alfassa (1878-1973) is geboren in Parijs. Vanaf jonge leeftijd volgde zij spontaan een innerlijke discipline, waaruit talrijke spirituele ervaringen voortvloeiden.

Toen zij Sri Aurobindo in 1914 ontmoette, werd duidelijk dat zij eenzelfde visie op een nieuwe mensheid, een nieuwe wereld, deelden. In 1920 vestigde zij zich in Pondicherry en ontstond er een samenwerking met Sri Aurobindo om de Integrale Yoga gestalte te geven.

In 1968 richtte zij Auroville op; een poging om het doel van de Ingrale Yoga te manifesteren in alle activiteiten van het individuele en gemeenschappelijke leven.

 

'The aim is to replace the natural automatic consciousness, 
by a 'conscious' consciousness'

Het gedachtengoed van Sri Aurobindo en Mirra Alfassa zijn een inspiratiebron van waaruit de grondleggers van ATB (Aloka Mart en Joan Sala) werken.

Meer informatie over de spirituele gemeenschap Auroville

http://www.auroville.org/

http://www.auroville-int-ned.nl/