Awareness through the bodyawareness through the body

ATB Doelstellingen

Awareness Through the Body biedt praktische oefeningen met als doel jezelf te leren kennen. Je verkent het innerlijk landschap en leert effectiever omgaan met de çomplexiteit' van je systeem.

Dynamische oefeningen en oefeningen die gericht zijn op introspectie, verhogen je kwaliteit van aanwezig zijn in het moment en geven meer zicht op je eigen functioneren. Lichaam, geest en emoties worden beter hanteerbaar. Door het ontwikkelen van zelfkennis leer je nieuwe manieren voor het omgaan met (moeilijke) situaties. Dat is uiteraard een proces wat voortdurend in ontwikkeling is.

Ondersteunend aan dit proces zijn onderstaande, leidende doelen omschreven:

 • Gewaarworden van de ‘waarnemerspositie’ en deze positie ontwikkelen en verfijnen.
 • De capaciteit ontwikkelen je gewaar te worden van de verschillende lagen van bewustzijn.
 • Het vermogen vergroten je gewaar te worden van je binnen en je buitenwereld.
 • Bewustzijn ontwikkelen over de interactie tussen de verschillende facetten van ons complexe wezen.
 • Inzicht vergroten van eigen functioneren.
 • Leren kennen en accepteren van je eigen grenzen en die van anderen.
 • Sensitiviteit en bewustwording ontwikkelen over je eigen timing en tempo én dat van anderen (in relatie tot begrippen als respect, verantwoordelijkheid, vertrouwen, zelfvertrouwen, geduld en zorgzaamheid).
 • Verbeteren van concentratie, focus en vergroten van de capaciteit om aanwezig te zijn.
 • Het vermogen ontwikkelen om aandachtig te kunnen ‘luisteren’ naar betekenis en inhoud (essentie).
 • Bewustzijn ontwikkelen van je fysieke structuur en zijn interactie met de zwaartekracht, om zo in staat te zijn effectiever met jezelf om te gaan.
 • Verfijning van de zintuigen en verinnerlijken ervan. Het ontwikkelen van het 'bewegingsgevoel'.
 • Ontwikkelen van “subjective sensory landmarks”.
 • Leren onderzoeken van emoties, deze te begrijpen en beheren.
 • Bewustwording van ademhalingspatronen en het effect ervan op de verschillende aspecten van het wezen.
 • Vergroten van flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
 • Ontwikkelen van coöperatieve vaardigheden.