Awareness through the bodyawareness through the body

ATB Practitioner


Naast het volgen van de trainingen vanuit persoonlijke belangstelling, is het mogelijk een opleidingstraject te volgen. Voor degene die zichzelf willen kwalificeren tot ATB Facilitator, zijn er naast de deelcertificaten (Basic Training en Advanced Training) verdiepende en praktijkgerichte opdrachten.
Hieronder zie je hoe het traject opgebouwd is:

FASE 1: Basic Training Modules

ATB 1                             tweedaagse (9.30 - 16.30)                                                                              
ATB 2                             driedaagse  (9.30 - 16.30)
ATB 3                             driedaagse  (9.30 - 16.30)

Na deze trainingen ontvang je het (tussentijds) ATB Basic Training Certificate.

FASE 2: Advanced Training Modules

ATB 4                             intern: vierenhalve dag                                                                                  
ATB 5                             intern: vierenhalve dag

Na deze trainingen ontvang je het (tussentijds) ATB Advanced Training Certificate.

FASE 3: Practitioner worden

Na het volgen van de eerste en tweede fase is het mogelijk om jezelf te kwalificeren als ATB practitioner. Aloka en Joan hebben hiervoor onderstaand traject ontwikkeld. De opdrachten dienen in het Engels uitgevoerd te worden. Na positieve beoordeling door de grondleggers Aloka en Joan ontvang je het certificaat 'Facilitator ATB'. Is het moment aangebroken om trainer te worden, neem dan contact op met Aloka - Joan. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

 • Tweemaal deelname aan ATB 1 tot en met 5
 • Minimaal 50 uur praktijkervaring opdoen (groepstraining dan wel individuele sessies),
  geregistreerd in het logboek wat je kunt downloaden op de website.
 • Om  Awareness Through the Body volledig te integreren in je 'wezen' en leven is het noodzakelijk
  jezelf te committeren aan dagelijkse oefeningen en / of een lesvorm vanuit ATB Principes
  zoals Tai Chi, Feldenkreis, Hatha Yoga, etc.. In het logboek registreer je ook deze 50 uur.
 • Ontwerp een eigen serie van tien ATB lessen.
 • Basiskennis anatomie
 • Literatuurlijst
 • Essay schrijven van 25 pagina's over ATB.
 • Afstudeeropdracht: ATB workshop van één dag (zes uur) leiden waaraan Aloka en Joan deelnemen.
  Het is mogelijk deze dag geheel vast te leggen op film en toe te sturen.

Trainer worden

Trainers worden gekozen door grondleggers.