Awareness through the bodyawareness through the body

Opleidingstraject ATB

Doelgroep

awareness through the body intergral transformation open avond mirra alfassa

Onze doelgroep zijn voornamelijk professionals die met mensen (en zeker kinderen!) werken. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die vanuit persoonlijke ontwikkeling de trainingen bezoeken!
Tijdens de introductie training ATB 1 leer onze werkwijze kennen met betrekking tot de pijlers: aandacht, ontspanning en zelfkennis.
Na ATB 1 kan je verdere trainingen volgen, zonder je aan een opleidingstraject te commiteren. ATB trainingen worden vaak gebruikt als een bijscholing en geïmplementeerd in het huidige werk.

Het opleidingstraject richt zich op professionals, werkzaam in mensgerichte beroepen, die hun ervaring, kwaliteit en kennis willen vergroten (trainers, coaches, docenten, supervisoren, therapeuten, kinderyoga docenten;  mensen die op wat voor manier dan ook met volwassenen/kinderen werken).

 

Certificering

'n ATB opleidingstraject heeft geen vast omlijnd tijdspad. De modules kunnen in eigen tempo doorlopen worden.

Voor Certificering is het noodzakelijk, met goed gevolg, aan volgende opleidingseisen te voldoen (klik hier voor het volledige opleidingstraject)


'We often find ourselves pulled towards the outside world, forgetting our own inner world, our own perceptions, feelings and aspirations. The exercises can help you to understand yourself better, to increase the capacity of being, to be present and to manage mind, body and emotions in a ‘better’ way.
Our goal is to contribute towards a more aware and harmonious life by expansion of the consciousness.'

ALOKA AND JOAN