Awareness through the bodyawareness through the body

Basic Training :  ATB 2

Een driedaagse training, waarin basiselementen van ATB, die in de Introductie training aan de orde zijn geweest, op dieper niveau geïntegreerd worden. Aandacht en concentratie, ontspanning en zelfkennis worden verdiept en versterkt.

Nieuwe thema's die aan het bod komen:

  • Sensory Awareness: oefeningen die de zintuigen openen, verfijnen, en waardoor je het effect hiervan op de verschillende niveaus van het 'wezen' kunt opmerken.
  • Verkenning van emoties: oefeningen die helpen om emoties te herkennen en hun invloed op het fysieke lichaam te herkennen. Daarnaast ontwikkel je een waarnemerspositie ten opzichte van die emoties.
  • Coöperatieve spelen waarbij de groepsdynamica aan de orde komt; ontdekken hoe het gedrag of een handeling van een enkel individu,  effect heeft op de hele groep (en omgekeerd).
  • Bewustzijn ontwikkelen over de fysieke structuur: aandacht gaat naar bewuste beheersing van spanning en ontspanning in het lichaam, waardoor je effectiever met jezelf om gaat.ATB2 sensory awareness


Deze training staat momenteel niet gepland.

 

Aanmelden voor de training