Awareness through the bodyawareness through the body

Basic Training :  ATB 3

Naast het zelf ervaren, raak je in deze driedaagse training dieper vertrouwd met de grondbeginselen en praktische toepassing van ATB. Ook wordt er aandacht geschonken aan het begeleiden van ATB in een groep. De nadruk blijft echter liggen op het zélf ervaren.

Een aantal van de activiteiten die worden verkend zijn:

ATB 3 awareness through the body belgië, samenwerken, sensory awareness

  • Het ‘landschapsavontuur’ (structure settings): een geconstrueerde speelruimte voor zelf-ontdekking! In deze activiteit beweeg, loop, kruip, glijd en klim je op en over verschillende objecten zoals ladders, planken, stoelen en krukken. Je dient oog te hebben voor zowel je eigen mogelijkheden en beperkingen, als die van de ander. Er ontstaan situaties die aspecten van je persoonlijkheid reflecteren. Hierdoor ontstaat zicht op je manier van omgaan met (lastige) situaties. Essentieel is ook hier het ontwikkelen van de waarnemerspositie; jezelf observeren terwijl je bezig bent. Van daaruit kan interne bijsturing plaats vinden.

  • Stokken: deze groepsactiviteit bestaat uit het gelijktijdig vangen en gooien van bamboestokken. 'Stokken' is een activiteit die samenwerking noodzakelijk maakt! In het Chinese circus gebruiken de artiesten deze oefening om hun focus te vergroten en op elkaar afgestemd te raken. In een aangegeven ritme en patroon, worden bamboestokken gelijktijdig gegooid en gevangen. Je ontwikkelt hiermee het vermogen aandachtig aanwezig te zijn, aandacht en concentratie, capaciteit voor leiderschap, kalmte, groepscohesie, geduld, ritme, doorzettingsvermogen en het gebruik van het perifere zicht.

  • Verdieping in het werken met ‘borden en stokken’ (zie ATB 1), met betrekking tot het gelijktijdig aanwezig zijn in zowel binnenwereld als buiten wereld

  • Een korte inleiding op het werken met de Elementen: verkenning van het Element Aarde en de werking daarvan op het wezen.


Deze training staat op dit moment niet gepland


Aanmelden voor de training