Awareness through the bodyawareness through the body

Advanced Training : ATB 4

Een verdere ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van aandacht en concentratie!
Daarbij ligt de focus op het verkennen van het lichaam in zijn totaliteit: botten, gewrichten, weefsels, organen, ademhaling, gevoelssensaties en subtiele energie

De training omvat vier intensieve dagen op een interne locatie. Er zijn oefeningen die iedere dag aan de orde komen, zodat diepere integratie plaats vindt en je de progressie lijfelijk ervaart.

De opbouw van de oefeningen wordt voelbaar in jezelf. Helderheid over je start- en eindpunt geven je inzicht in de stappen die je maakt om daar te komen. Ook wordt het inzichtelijk hoe je dit eventueel beroepsmatig over kunt brengen op anderen. De opbouw van een ATB-programma, komt tijdens deze training ook aan de orde. Elke dag wordt tijd ingelast voor verdiepende vragen.

ATB4 vorm ontspanning

Trainers: Aloka Marti - Joan Sala, creators of ATB
Deze training wordt in Ierland gegeven : 1-4 juni 2018


 

ATB5 sensory awareness

Advanced Training : ATB 5

Door intens onderzoek vindt er een inhoudelijke verdieping plaats van de reikwijdte van ATB. 
Er zijn twee hoofdthema's, naast een algehele verdieping :

Evolutie

Evolutie, in de zin van evolutie van het menselijk bewustzijn.
De verschillende stadia van de menselijke evolutie zijn lichamelijk in ons aanwezig. Deze evolutionaire bewegingen worden herbeleefd en belichaamd. Hierbij ervaar je de specifieke energie en emoties die iedere fase met zich meebrengt. Tegelijkertijd observeer je hoe onze 'mind' zich door de verschillende stadia heen, evolueert.

De vijf elementen

Een ontdekkingstocht waarin je de aanwezigheid van aarde, water, vuur, lucht en ether in jezelf en in de wereld om je heen van binnenuit ervaart. Hoe ontvouwt de interactie met deze elementen zich in je hele 'wezen'? Onderzoek hoe je dit kan gebruiken om een grotere harmonie in jezelf te creëren.

Trainers: Aloka Marti - Joan Sala, grondleggers van ATB
Deze training wordt 31 mei tot en met 4 juni 2019 in Ierland gegeven