Awareness through the bodyawareness through the body

Uitgangspunten

Awareness Through the Body (ATB) beoogt gereedschappen aan te reiken om bewustwording te vergroten. 
Er zijn acht uitgangspunten die de leidende principes vormen van dit bewustwordingsproces:

De 8 leidende principes

  • Bewustwording van de gelaagdheid van ons complexe wezen en hun onderlinge samenhang.
  • Iedere gebeurtenis, ervaring of handeling biedt gelegenheid om bewustzijn te vergroten.
  • Ben in het moment, zonder iets als vanzelfsprekend te beschouwen.
  • Neem, geef en verwacht gepaste mate van verantwoordelijkheid.
  • Ontdek je eigen tempo en innerlijke patronen.
  • Bewustwording van je innerlijke ruimte en van de ruimte buiten je tegelijkertijd.
  • Je persoonlijke 'subjective sensory landmarks' vinden en herkennen, zodat je ten alle tijden naar deze ervaringen terug kunt keren.
  • Zowel lesgeven als leren is altijd een dialoog.


Zelf-observatie ligt aan de basis van al deze principes.

Vanuit een innerlijke waarnemer, de observator van binnenuit, identificeer je jezelf niet langer met één van de verschillende lagen van je wezen. Dit geeft de mogelijkheid een ‘aanwezigheid’ in jezelf te vinden die vrij is van alle mentale, vitale en lichamelijke bewegingen.