Awareness through the bodyawareness through the body

ATB 1 : aandacht - ontspanning - zelfkennis

ATB Aandacht en BewustzijnEen tweedaagse waarin je kennismaakt met de basiselementen van deze specifieke manier van werken. Awareness Through the Body (ATB) kent drie grote pijlers: aandacht, ontspanning en zelfkennis.
Als mens ken je verschillende niveaus (zoals verstand, emoties en fysieke lichaam), maar wie ben je in 'wezen'? Je onderzoekt de onderlinge relatie tussen deze verschillende niveaus en vindt manieren om deze te integreren tot één harmonieus geheel. Het ontwikkelen van een 'innerlijke waarnemerspositie' neemt hierbij een belangrijke plek in. Jezelf observeren vanuit een neutrale positie geeft inzicht in wát je doet en hóe je het doet.

Belangrijkste thema’s:

 • Aandacht en concentratie
  Aandacht wordt verkent met alle zintuigen, het hele lichaam!
  Wat is aandacht eigenlijk? Naast oefeningen waarin je de aandacht bewust stuurt,
  besteden we aandacht aan de verlengde aandacht, het focussen van aandacht en het spreiden van de aandacht.

 • Ontspanning
  Ontspanning wordt bewust verkend en versterkt. Dat gaat verder dan de fysieke ontspanning.
  Ook het gebied van emotionele en mentale ontspanning betreden we.

  ATB1 spanning ontspanning
 • Ademen
  Het kalmerende en harmoniserende effect van het ademen wordt verkend! Een diepere
  bewustwording van het ademen heeft effect op andere delen van ons 'zijn'

 • Introspectie en zelfonderzoek
  Deze aspecten spelen beide dagen een belangrijke rol. Héél expliciet kan je dit ervaren tijdens
  de structuur 'Balancerende borden'. Je oefent hier zowel het richten, als het verdelen van 
  je aandacht. Je wordt je bewust van de onderlinge relatie tussen je binnen- en buitenwereld.

  ATB 1 balancerende borden


 

 

 

 

 

 

Trainer: Karin van der Plas
Data: Baarn 26 - 27 juni 2021
Prijs € 225,-  (inclusief BTW, thee, koffie en soep)


Aanmelden voor de training